خانه / بایگانی برچسب: تست

بایگانی برچسب: تست

رام تبلت ET-86V2G-V1.3 سالم و تست شده

سایت رام دانلود شامل بانک اطلاعات وسیعی از فایل های رام و فلش گوشی و …می باشد. هزاران فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  رام دانلود ارائه دهنده کلیه فایل های نایاب است که این بار    رام تبلت ET-86V2G-V1.3 سالم و تست شده   را  جهت دانلود …

ادامه نوشته »

رام تست شده و سالم B86V-MB-V1.2

سایت رام دانلود شامل بانک اطلاعات وسیعی از فایل های رام و فلش گوشی و …می باشد. هزاران فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  رام دانلود ارائه دهنده کلیه فایل های نایاب است که این بار    رام تست شده و سالم B86V-MB-V1.2   را  جهت دانلود شما …

ادامه نوشته »

رام تبلت MC706-D2-V3 تست شده و سالم

سایت رام دانلود شامل بانک اطلاعات وسیعی از فایل های رام و فلش گوشی و …می باشد. هزاران فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  رام دانلود ارائه دهنده کلیه فایل های نایاب است که این بار    رام تبلت MC706-D2-V3 تست شده و سالم   را  جهت دانلود …

ادامه نوشته »

فایل حل مشکل خش خش اسپیکر Desire 820G plus

سایت رام دانلود شامل بانک اطلاعات وسیعی از فایل های رام و فلش گوشی و …می باشد. هزاران فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  رام دانلود ارائه دهنده کلیه فایل های نایاب است که این بار    فایل حل مشکل خش خش اسپیکر Desire 820G plus   را  …

ادامه نوشته »

رام فول فارسی G730-U00-T00 تست شده

سایت رام دانلود شامل بانک اطلاعات وسیعی از فایل های رام و فلش گوشی و …می باشد. هزاران فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  رام دانلود ارائه دهنده کلیه فایل های نایاب است که این بار    رام فول فارسی G730-U00-T00 تست شده   را  جهت دانلود شما …

ادامه نوشته »

رام تبلت با مشخصه p861-v2.0-v3.0 تست شده

سایت رام دانلود شامل بانک اطلاعات وسیعی از فایل های رام و فلش گوشی و …می باشد. هزاران فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  رام دانلود ارائه دهنده کلیه فایل های نایاب است که این بار    رام تبلت با مشخصه p861-v2.0-v3.0 تست شده   را  جهت دانلود …

ادامه نوشته »

رام تبلت p1000 – P6572-BB-v2.2 تست شده

سایت رام دانلود شامل بانک اطلاعات وسیعی از فایل های رام و فلش گوشی و …می باشد. هزاران فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  رام دانلود ارائه دهنده کلیه فایل های نایاب است که این بار    رام تبلت p1000 – P6572-BB-v2.2 تست شده   را  جهت دانلود …

ادامه نوشته »

رام VIKA M6-3G تست شده

سایت رام دانلود شامل بانک اطلاعات وسیعی از فایل های رام و فلش گوشی و …می باشد. هزاران فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  رام دانلود ارائه دهنده کلیه فایل های نایاب است که این بار    رام VIKA M6-3G تست شده   را  جهت دانلود شما عزیزان  …

ادامه نوشته »

رام تبلت TZX-723Q تست شده

سایت رام دانلود شامل بانک اطلاعات وسیعی از فایل های رام و فلش گوشی و …می باشد. هزاران فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  رام دانلود ارائه دهنده کلیه فایل های نایاب است که این بار    رام تبلت TZX-723Q تست شده   را  جهت دانلود شما عزیزان  …

ادامه نوشته »

فایل فلش تست شده تبلتET-86V2G-A33-V1.8H

سایت رام دانلود شامل بانک اطلاعات وسیعی از فایل های رام و فلش گوشی و …می باشد. هزاران فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  رام دانلود ارائه دهنده کلیه فایل های نایاب است که این بار    فایل فلش تست شده تبلتET-86V2G-A33-V1.8H   را  جهت دانلود شما عزیزان  …

ادامه نوشته »